Presentation
Id:
Mai 2021

Få kvinner velger teknologiyrker. Samtidig er teknologi på full fart inn i tradisjonelle kvinneyrker. Hvem jobber med e-helse: et felt der to kjønnede tradisjoner møtes?