The impact of regional public institutions on innovation in business networks

Presentation
Id:
04.11.2016

Presentasjon på Cardiff University i Wales 3.-4. November 2016. Øyvind Heimset Larsen og Jon Gunnar Nesse (2016): The impact of regional public institutions on innovation in business networks