Lokal klimatilpasning og klimasårbarhet i Norge - NORADAPT

Prosjekt

Prosjektnr

6070

Tidsrom

31.12.2006 - 30.12.2011

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Prosjektet skal videreutvikle en indikatorbasert modell for lokal klimasårbarhetsanalyse og prøve denne ut i et antall kommuner.  De lokale klimasårbarhetsanalysene så følges opp med forsøk i de samme kommunane på å utvikle lokale klimatilpassningsstrategier. Met.no vil bistå med egne lokale kjøringer av klimaframskrivinger.