Vilkår for nyskaping og endring hos småskalaforedlarar av frukt og bær

Foredrag
Id:
05.11.2013

Presentasjon på Bygdeforskningsdagane 2013