Reiselivet har takla kriser før

Kronikk
Utgjevar:
Nationen.no, #Motkultur

Reiselivet i distrikta har takla store og små kriser før. Historia gir grunn til å tru at koronakrisa kjem til å bli ei i rekkja. Overlevingsevne i familiebedrifter i distriktsreiselivet – er eit sentralt tema i doktorgraden til Agnes Brudvik Engeset.