Organisasjonsstruktur og leiarskap. Ein studie av komitèmodell og hovudutvalsmodell som rammer for kommunalt leiarskap.

Artikkel

I Fimreite, Larsen og Aars (red.) Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget 2001