Nyskaping og endring hos småskalaforedlarar av frukt og bær

Foredrag
Id:
21.11.2013

Innlegg på møte arrangert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sandane, 21. november 2013