Lokalmat i Røros-regionen - utvikling og samfunnsmessige rammevilkår

Notat
Id:
2010-2

Rapporten gir ein introduksjon til den historiske utviklinga bak det som i dag er Rørosmat as. I tillegg til å dra dei historiske linjene blir det også gjort greie for vilkår i lokalsamfunnet som har spelt ei avgjerande rolle for utviklinga av satsinga.