Kvifor er økonomar så dumme?

Kronikk
Id:
August 2021
Utgjevar:
Dagens Næringsliv
Tidsskrift:
DN, debatt

Tenk deg at ein ny dyreart vart oppdaga og at zoologar verda over berre avviste det og sa at dette dyret likna ikkje på noko dei kjende frå før, så det kunne ikkje vera muleg. Eller at ei ny øy dukka opp av havet, men geologar avviste det, fordi øya ikkje stod på kartet, og eigentleg ikkje likna på øyar slik dei er kjende.

Økonomar flest let den unike sjansen til å studera eit ope og radikalt pengesystem gå frå seg. Det er ikkje til å tru.