Kulturturisten har ei overraskande grøn side

Kronikk
Id:
Juli 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Tidlegare har ein tenkt at turistar som kjem til Noreg for å oppleve naturen, gir minst miljøbelastning. Reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset peikar på at kulturturistar viser seg å kunne ha ei vel så "grøn" side.