Informasjonsteknologi som verktøy for samhandling i reiselivet i Sogn og Fjordane

Rapport
Id:
rapport 2000-18

Vestlandsforsking har i samarbeid med Sogn og Fjordane reiselivsråd og fire reiselivslag laga ein prototyp på eit informasjonssystem for reiselivsnæringa i Sogn og Fjordane. I denne rapporten oppsummerer me dei aktivitetane som har blitt gjennomført som ein del av prosjektet og kjem med anbefaling for vidare satsingar.