Funksjonell analyse av innovative nettverk i Sogn og Fjordane

Foredrag
Id:
November 2013

Jon Gunnar Nesse frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Kristine Skarbø og Ingjerd Skogseid frå Vestlandsforsking, la fram resultat frå prosjektet "Innovation in rural areas - conditions and barrierers" på NEON-dagane 2013 i Bergen.

Meir om NEON-dagane