Evaluering av det norske EURES-nettverket

Rapport
Id:
2002-3

I denne rapporten gjennomføres det en analyse som viser hvor stor andel av arbeidstiden de norske EURES-formidlerne og EURES-konsulentene bruker på å utføre EURES-relaterte arbeidsoppgaver og hvordan de fordelte den EURES-relaterte arbeidstiden på bistand til ulike kundegrupper. Rapporten inneholder også en analyse av i hvilken grad kundene mottok de tjenestene de hadde behov for fra det norske EURES-nettverket og hvor godt fornøyd de var med tjenestenes innhold og omfang.