Erikstad, ikkje bitcoin, har endra karakter

Kronikk
Id:
Januar 2021
Utgjevar:
Dagens Næringsliv
Tidsskrift:
dn.no

Bitcoin er meir enn verdioppbevaring; det er eit betalingssystem som vil konkurrera med Swift, Sepa, Paypal og mange andre.