Dum og dummere

Kronikk
Id:
August 2021
Utgjevar:
Dagens Næringsliv
Tidsskrift:
DN, debatt

Å studera bitcoin med utgangs­punkt i «fintech», finansteknologi, er ein dårleg idé. «Fintech» er på mange måtar motpolen til bitcoin.