Climate Change And Ski Centres in Norway

Av:
Foredrag

Innlegg av Robert Steigar på Fjellsportfestivalen 22. februar 2017

Robert Steiger, Department of Public Finance, Institute of Geography,University of Innsbruck, Austria