Bærekraft og sårbarhet i moderne pengesystemer

Av:
Artikkel
Id:
2023
Utgjevar:
John Grieg Forlag

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi allerede nådd et punkt hvor vårt forbruk overgår jordens kapasitet. Skjevfordeling av ressurser intensiverer problemet. Mens industrialiserte land lever i overflod, søker utviklingsland lik levestandard. Med FNs 17 mål for bærekraft som guide, må vi redusere forbruket og utforske effektive, innovative løsninger. Det haster med handling.