2. generasjons distriktsbasert reiseliv – noen funn og perspektiver

Foredrag
Id:
27.02.2015

Katrina Rønningen, Reidun Heggem, begge Bygdeforskning og Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking:  2. generasjons distriktsbasert reiseliv - noen funn og perspektiver