Tidlegare aktivitetar i VRI reiseliv har vore medverknad i overbyggande prosessar. For resten av året vil VRI reiseliv sette fokus på bedriftsbesøk for å informere om VRI reiseliv og gi bistand med prosjektutvikling der dette er relevant. VRI reiseliv vil også kunne hjelpe bedriftene med å prioritere mellom dei mest relevante utfordringane og organisere prosjektarbeidet.

Les meir på vrisfj.no.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6179
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: