Travel Notebook

Målet for dette prosjektet er å leggja grunnlaget for utviklinga av ei reisehandbok, ei integrert samling av online reiselivstenester som vil gjera det enklare for

  • potensielle besøkande å planleggja ei reise, gjennomføre reisa og til slutt dela erfaringane med andre
  • destinasjonsselskapa å gjere tilgjengeleg naudsynt informasjon og også få informasjon om dei reisande sine interesser og erfaringar

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6289
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar