Sosiale Selje

Forprosjekt for å finne fram til korleis reisemål kan fremja sin posisjon som reisemål på verdsveven ved hjelp av fritt innhald frå sosiale media. Forprosjektet avgrensar seg til Selje som reisemål og skal bygge erfaringskunnskap om korleis innhaldsproduksjon knytt til sosiale medium kan forankrast i lokalsamfunnet. Forprosjektet skal fungere som pilot for eventuelt liknande koordinerte initiativ i alle Nordfjord-kommunane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Reisemål Stryn og Nordfjord
Prosjektnummer:
6261
Prosjektleiar: