Semantisk teknologi og tenesteutvikling for arkiv

Prosjektet har som mål å utvikla IT-system for gjenbruk av digitalt basert informasjon frå fleire kjelder både i presentasjonsløysingar for publikum og som opne lenka data. Både løysingane og metodikken vil kunne brukast i utviklinga av IT-system elles i kultursektoren. Metodikken i prosjektet vil vera basert på internett av ting og lenka data, og prosjektet vil byggja på dei mange prosjekta og initiativa i kultursektoren; framfor alt arbeidet som er gjort i samband med Europeana/Norvegiana.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6306
Prosjektleiar: