Semantisk strategi for Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Vurdering av metodikk for semantisk modellering av fylkesarkivet sin fotodatabase med omsyn til gjenbruk i andre tenester.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6296
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar