Semantisk samhandling i kulturformidlinga

Vestlandsforsking skal saman med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Oslo byarkiv og Pop-senteret i Oslo kommune etablere eit semantisk fotograf-register og knyta det til digitale foto ved Fylkesarkivet, Byarkivet og Preus fotomuseum. Det skal etablerast eit autoritetsregister for fotografar basert på fotografdatabasen ved Preus fotomuseum. Dette registeret blir utgangspunktet for samanknyting av fotografar og foto i ulike samlingar.

Prosjektet skal demonstrera bruk av semantisk teknologi i kultursektoren og korleis teknologien kan bida saman dagens isolerte data-øyar.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6224
Prosjektleiar:
Seniorforskar