Restarte regionalt samarbeid for realistisk heilårsturisme

Prosjektet skal restarte og forsterke samarbeid og utvikling i kriseråka reiselivsbygder i Sogn for å auke verdiskaping og lønsemd gjennom lengre sesong, særleg ved å utvikle fleire heilårs arbeidsplassar i reiselivet og der gjennom meir levedyktige lokalsamfunn og bygder.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
Sogn Næring, Sogndal kommune
Reiselivsbedrifter
Prosjektnummer:
6599
Prosjektleiar: