Marin Vest II

Forprosjekt som skal lage ei skisse til etablering av to nettverk innan fiskeriklynga i Sogn og Fjordane
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
3216
Prosjektmedarbeidarar: