Kvalitetssikring av søknad til Arena-programmet

Vestlandsforsking skal kvalitetssikre og gi fagleg bistand til utarbeiding av søknad frå Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane til ARENA-programmet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6272
Prosjektleiar: