Kompetanseutvikling i kommunar i Sogn og Fjordane

KS Sogn og Fjordane vil gjennom dette forprosjektet med kartlegging i fire kommunar i fylket skaffe ein oversikt over behova for kompetanseutviklingstiltak i åra som kjem. Prosjektet vert utført av forskar Wiggo Hustad frå VF og Knut Roald frå HSF. Forprosjektet skal munne ut i forslag til tiltak med tanke på å gi kommunane eit betre tilbod når det gjeld kompetanseheving
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3191
Prosjektleiar: