Kartlegging av aktivitetsbooking i reiselivet

Vestlandsforsking skal saman med Heyerdahl Refsum AS kartleggja status for bookingsystem blant aktivitetsbedrifter på Vestlandet.  Kartlegginga skal omfatta leverandørmarknaden. Resultatet skal leggjast fram på "International Adventure Conference" i Sogndal 25. - 26. november i år.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6350
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: