FoU startpakke for små overnattingsverksemder: kunnskap for auka lønnsemd

Korleis auke innteninga pr gjest og auke lengda på sesongen og lønsemda utanom toppsesongen? Små dristriktshotell treng høg inntening pr gjest. Kva er kritiske innsatsfaktorar og kva trengst av forsking for å oppnå dette? Fjærland fjordstove, Villa Åmot og Gloppen hotell har gått saman for å finne ut av dette og har hyra inn Vestlandsforsking til å vere innovasjonsprosessleiar. Prosjektet er eit av dei første i ei ny ordning frå Sogn og Fjordane fylkeskommune kalla "VRI4 - FoU-startpakken". Fjærland Fjordstove Hotell (ved Huseby hotelldrift) er oppdragsgjevar, prosjektet er finansiert av midlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, VRI4 og Forskingsrådet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Huseby hotelldrift
I samarbeid med:
Gloppen Hotell
Villa Åmot
Prosjektnummer:
6463
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: