Evaluering av Sørlandets Europakontor

Prosjektet skal evaluera Sørlandet sitt europakontor ved å undersøka korleis det fungerer og ved å samanlikne det med andre tilsvarande kontor. Resultatet skal brukast til å utvikle ein modell og ein strategi for vidare drift av kontoret.
Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6073
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: