Evaluering av desentraliserte sutdietilbod (D-nett) ved HSF

Høgskulen i Sogn og Fjordane byggjer opp tilboda sine knytt til fjernundervisningsaktivitetar. I tilknytning til dette er det ønskjeleg med ei ekstern evaluering. Evalueringa skal gå vidare med problemstillingar HSF arbeider med i sine eigne evalueringar, og skal konsentrere seg om pedagogiske målsettingar, arbeidsformer og studiemodell. Studietilboda som blir omfatta av evalueringa er eit desentralisert tilbod i allmennlærar- og førskulelærarutdanning organisert gjennom D-nett. Prosjektet skal avsluttast med ein prosjektsøknad til SOFF eller eventuelle andre finansieringskjelder.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3203
Prosjektleiar: