Digitalisert Node-trading for fornybar energi med GO - (DINGO)

Prosjektet skal ved bruk av digitaliseringsteknologi (blokkjede) skapa transparente kontraktar for sporing av fornybar energi mellom produsentar og energibrukarar.  Det heile skal stimulera til produksjon av ny, fornybar energi. Vestlandsforsking si rolle blir som ekspert på blokkjedeteknologi og leiar av arbeidspakke 5: Blokkjedeteknologi.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Becour AS
Prosjektnummer:
6503
Prosjektleiar:
Seniorforskar