Digital reiselivshistorisk formidling

Prosjektet vil syne korleis innhaldet i tradisjonelle fagdatabasar i arkiv- og museumssektoren kan løftast ut av sine "siloar" med hjelp av semantisk webteknologi, publisere datasetta som lenka data og etablere innovative publikumsteneser. Prosjektet er ei vidareføring av "Semantisk samhandling i kulturformidlinga". Det vil ta utgangspunkt i internasjonale standardar (RDF; OWL, DC, ESF/EDM m.fl.) og forankrast i arbeid som alt er gjort i Norge på Norvegina.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norsk Reiselivsmuseum
Prosjektnummer:
6307
Prosjektleiar: