Automatisk gradering av vandringsruter (Autograd)

Prosjektet skal utvikla eit web-verktøy som les GPS-informasjon om turar og føretek ein analyse som så resulterer i ein enkel omtale av turen. Omtalen vil gje vanskegraden til turen saman med faktainformasjon som forklarar graderinga: Tal høgdemeter- og profil, lengd og tidsbruk. Graderinge følgjer DNT sin standard.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6286
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: