Geir Olav
Haugen
tilsett
Stillingstittel:
Prosjektøkonom
Akademisk tittel:
Master
Telefon:
Tilsett:
12.12.2022

Geir Olav er utdanna siviløkonom med bachelorgrad frå NTNU og mastergrad frå UiT, i tillegg til årsstudium i samfunnsøkonomi og prosjektleiing. Han har arbeidserfaring som kunderådgjevar i Luster Sparebank og forvaltningskonsulent i Agio Forvaltning AS. Dei siste tre åra har Geir Olav arbeidd som controller og prosjektøkonom tilknytta det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Geir Olav jobbar med økonomi og rekneskap for Vestlandsforsking. Han vil også vera involvert i arbeid med prosjekt- og porteføljestyring.