Kurset "Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien" blir arrangert på nytt til hausten.

Fristen for å melda seg opp er 1. juni. Ta kontakt med Torbjørn Årethun eller Svein Ølnes for meir informasjon og påmelding.

Dette kurset vart etablert hausten 2018 etter initiativ frå forskar Svein Ølnes ved Vestlandsforsking, og gjennomført i samarbeid med assisterande instituttsjef Johannes Idsø og førstelektor Torbjørn Årethun ved institutt for økonomi og administrasjon hjå Høgskulen på Vestlandet. 

Nærmare 100 studentar melde seg opp, og 60 fullførte kurset med greidd eksamen.

Kurset er lagt opp slik at det kan følgjast utan å måtta møta opp fysisk. Alle forelesingar blir strøyma og lagra som video i etterkant, og alt undervisingsmateriell blir tilgjengeleg på nettet.

Sjå meir på kurssida hjå Høgskulen på Vestlandet.