Årsrekneskap 2022

Særs høg prosjektaktivitet gav eit godt økonomisk resultat for 2022. Vi har vore koordinator for fleire større prosjekt, og dette har bidrege til stor auke i brutto driftsinntekter. Samstundes har vi hatt ein fin auke i fakturering på eksterne prosjekt samanlikna med 2021.

 

 

Årsm 2022 1

 

Årsm 2022 2

 

Årsm 2022 3