Nytt styre i Vestlandsforsking

Foto av styreleiar
Aleksander Øren Heen frå Senterpartiet er den nye styreleiaren i Vestlandsforsking. Heen kjem frå Årdalstangen og er i dag politikar på heiltid. (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet)

Fylkestinget i Vestland vedtok 4. mars nytt styre for Stiftinga Vestlandsforsking. Den nye styreleiaren er Aleksander Øren Heen frå Senterpartiet, medan Silja Ekeland Bjørkly frå Høgre er nestleiar. Dei andre medlemmene er sterke profilar innan forsking, teknologi, klima, reiseliv og media.

Slik er det nye styret til Vestlandsforsking:

Aleksander Øren Heen (Sp) – leiar (Årdal)

Silja Ekeland Bjørkly (H) – nestleiar (Bergen)

Camilla Schreiner, CICERO senter for klimaforskning (Oslo)

Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet (Sogndal)

Arve Sandal (Førde)

Synnøve Aabrekk, Usus/Visit Sørlandet (Kristiansand)

Svein Ølnes, tilsettrepresentant for Vestlandsforsking (Sogndal)

 

Varamedlemmer:

Emil Gadolin (Ap), (Bergen) – 1. vara

Tone Fløtten, FAFO (Oslo) – 2. vara

Kristin Rundsveen (Sp), (Sogndal) – 3. vara

Svein Ove Slinde, Statkraft (Sogndal) – 4. vara

Kathrin Jakobsen, Vestland fylkeskommune (Bergen) – 5. vara

Kristin Maurstad, (Ap), kommunalsjef Kinn kommune (Stadt) – 6. vara

Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking (Luster) – vara for tilsettrepresentant

 

Vestland opnar nye dører

Vestlandsforsking sitt nye styre skal ha sitt første møte i mars 2020. Den nye styreleiaren ser fram til arbeidet som ventar.

Portrett direktør
Anders-Johan Almås

– Det viktige no blir å finne ut kva slags posisjon Vestlandsforsking skal ta i den nye fylket Vestland. Det opnar seg nye mogelegheiter til å ta større plass enn i dag, seier Aleksander Øren Heen. Han er oppteken av å utvikle Vestland, og meiner forsking og kunnskap er eit viktig grunnlag for å få til vekst og utvikling i fylket.

Direktør Anders-Johan Almås er glad for at Vestlandsforsking har fått eit svært solid styre som både har
politisk tyngde og høg kompetanse innan instituttet sine satsingsområde.


– Vi ser verkeleg fram til å vidareutvikle den sterke kvalitetsprofilen til Vestlandsforsking i ei spanande tid framover,
seier Almås.

 

Dei nye styremedlemmene

Aleksander Øren Heen er utdanna byggteknikar og byggmeister. Heen er gruppeleiar for Senterpartiet i Vestland og møter i fylkesutvalet og på fylkestinget i Vestland. Heen har site i kommunestyret i Årdal i 12 år og på fylkestinget i Sogn og Fjordane i 8 år. Frå 2016 til 2019 var han politisk rådgjevar for Senterpartiet si stortingsgruppe.

Dei siste åra har han hatt fleire roller i Lærdal Næringsutvikling – i eitt år hadde han stillinga som dagleg leiar. I dag er Heen politikar på heiltid. Han kjem frå Årdalstangen og er 30 år gamal.

 

Silja Ekeland Bjørkly har er utdanna innan kommunal planleggingsrett, religionsvitskap, historie og samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen. Ho har vore administrerande direktør i Norges Huseierforbund og har i lang fartstid i partiet Høgre. Bjørkly var første vararepresentant til Stortinget frå Hordaland frå 2001 til 2005 og møtte fast for statsråd Erna Solberg i heile perioden. Ho var òg medlem av næringskomiteen på Stortinget.

Sidan 2013 har Bjørkly møtt på fylkestinget i Hordaland, no Vestland. Ho har leidd Høgre si fylkestingsgruppe i tre år og var partiet sin fylkesordførarkandidat til fylkestingsvalet i 2019.

 

Camilla Schreiner er avdelingsdirektør i CICERO Senter for klimaforskning, eit tverrfagleg, Oslo-basert institutt med omfattande internasjonalt forskingssamarbeid. Ho har ein mastergrad i meteorologi og ein tverrfagleg doktorgrad om ungdommars haldningar og interesser knytt til vitskap og teknologi.

Schreiner var tidlegare avdelingsdirektør i Avdeling for klima og polar i Noregs Forskingsråd, med ansvar for m.a. utvikling av Svalbard som plattform for nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid, forsking på klimaeffektar og rammevilkår og verkemiddel for klimaomstilling.

 

Erik Kyrkjebø er førsteamanuensis i teknisk kybernetikk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har ein doktorgrad i kybernetikk frå NTNU og har fleire års erfaring som forskar, forskingsleiar og seniorforskar ved SINTEF.

Han har vore viserektor for forsking og utvikling ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og prodekan for forsking ved Fakultetet for ingeniør- og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet, og arbeider i dag med robotikk, automasjon og digitalisering. Kyrkjebø leier det 6-årige prosjektet Teknoløft Sogn og Fjordane, der Vestlandsforsking òg har ei sentral rolle.

 

Arve Sandal tek i år fatt på sin andre periode som styremedlem i Vestlandsforsking. Sandal har ei medieutdanning frå Høgskulen i Volda, BI-kurs i prosjektstyring og strategisk leiing og fagkurs i økonomi. Han har lang røynsle frå medie- og kommunikasjonsbransjen på Vestlandet, som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten, journalist og redaksjonssjef i NRK Sogn og Fjordane, kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane, dagleg leiar i filmselskapet Vest Vision AS og dagleg leiar i Nynorsk Avissenter.

Sandal er i dag tilsett ved Firda vgs på Sandane, mellom anna med skriving av 100-årsboka for skulen. Arve Sandal har gitt ut to bøker på Skald forlag: «Rein luksus» og «Reint eventyr».

 

Synnøve Elisabeth Aabrekk har ein bachelorgrad i internasjonal marknadsføring og økonomi frå Møre og Romsdal distriktshøgskole, BI-faget PR-leiing og strategisk kommunikasjon og masterkurs i Design Thinking frå NHH, Høgskulen på Vestlandet og UiB. Ho har solid kompetanse innan styreverksemd og prosjektleiing og over 20 års erfaring med bedriftsrådgjeving, strategi og marknads- og forretningsutvikling.

Aabrekk har lang erfaring som styremedlem og styreleiar i private verksemder, mellom anna NHO Sogn og Fjordane, Visit Nordfjord og fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Sidan 2018 har Aabrekk jobba som dagleg leiar i USUS/Visit Sørlandet, eit landsdelsselskap for opplevingsklyngja på Sørlandet.

 

Svein Ølnes er dei tilsette sin representant i styret og har også tidlegare hatt dette vervet. Ølnes har over 20 års erfaring som prosjektleiar for ulike IT-prosjekt ved Vestlandsforsking, i hovudsak om IT-bruk i offentleg sektor.

Det siste tiåret har Ølnes interessert seg sterkt for Bitcoin og blokkjedeteknologien, som han etter kvart har sett eit stort potensial for, òg i offentleg sektor. Interessa ligg i skjeringspunktet mellom teknologi, økonomi og samfunn, og Ølnes har fullført eit masterstudium i digital valuta ved universitetet i Nicosia for å auke kompetansen sin på området. Ved sidan av forskarstillinga, underviser Ølnes på bachelorkurset Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Kontaktinformasjon

Aleksander Øren Heen, styreleiar: 911 34 842

Anders-Johan Almås, direktør: 957 09 903