Direktørskifte

Hans Jakob Walnum er konstituert som direktør ved Vestlandsforsking frå 1.mai.

Hans Jakob Walnum er konstituert som direktør ved Vestlandsforsking frå 1. mai.

Tidlegare direktør Merete Lunde starta samstundes i ny stilling som spesialrådgjevar hjå Forskingsrådet.

Stillinga som direktør ved Vestlandsforsking er utlyst, og tilsetjingsprosessen er i gang.

Hans Jakob Walnum har jobba som forskar ved Vestlandsforsking sidan 2008, og har frå 2015 vore medlem av leiargruppa ved instituttet og gruppeleiar. Det er Torunn G. Hønsi som tek over som gruppeleiar for miljø og klima.