Gardsturisme er ikkje som anna turisme

Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere opne døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser forskingsarbeidet til Agnes Brudvik Engeset som arbeider med sin doktorgradsavhandling på reiseliv ved Vestlandsforsking.

Les meir om hennar funn på nettsida til forsking.no:  Gardsturisme er ikkje som anna turisme