Presentasjon av doktorgradsarbeid på nordisk turismekonferanse i København

Førebelse resultat frå prosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme vart presentert under den 23. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Values of tourism, København 2-4. oktober i år.

Agnes Brudvik Engeset er for tida stipendiat ved Geografisk Institutt, NTNU i Trondheim, og arbeider med ein doktorgrad knytt til Forskingsrådsprosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme. I København vart førebelse funn i ein av doktorgradsartiklane presentert, ein studie av distriktshotell i Sogn og Fjordane.

Her er presentasjonen:

Engeset, A.B.: Narratives of Rural hotels in Norway. A balancing act between being daring and cautious.