NOKIOS 2014

NOKIOS står for Norsk konferanse for IKT i offentleg sektor og er ein av dei 2-3 store konferansane med dette temaet. Den vart starta av NTNU i 2007 og har vakse til ein konferanse med godt over 500 deltakarar på dei 8 åra.

Her er referat og inntrykk frå dei tre dagane konferansen varte.

Tysdag 28.10: Workshop om Altinn

Onsdag 29.10: Første "ordinære" dag av konferansen

Torsdag 30.10: Siste dag av konferansen (med m.a. statssekretær Paul Chaffey)