Kunnskap og kartlegging av gamle eplesortar

Vestlandsforsking har gjennomført eit pilotprosjekt der målsettinga har vore å legge grunnlaget for dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap om dyrking, bruk og minne knytt til eplesortar som har vore i bruk i fruktdistrikta i Sogn.

Rapporten  frå prosjektet er no klar og her finn de oversyn over skriftlege kjelder og intervju med eit lite utval fruktdyrkarar som har vore med på utviklinga av fruktdyrkinga i Sogn gjennom mange år.

Norsk genressurssenter finansierte prosjektet og her kan de lese meir om rapporten og prosjektet:

Cox Pomona til gamleheimen og Fuhr til gelè

Heile rapporten finn de her: Fordums frukter - erfaringar frå dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om eldre eplesortar