Vilkår for endring og nyskaping hos småskalaforedlarar av frukt og bær

Eivind Brendehaug holdt innlegg på eit seminar som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerte på Sandane 21. november.

Forskar Eivind Brendehaug, Vestlandsforsking kom med tre gode grunnar for at småskala matprodusentar utvikler samarbeid: styrka marknadsposisjon, reduserte kostnader og auka kompetanse.

Innlegget kan de laste ned: Vilkår for endring og nyskaping hos småskalaforedlarar av frukt og bær