Seminar om innovasjon - Tema: rekruttering

Presentasjonar frå seminar arr. i Sogndal 14. juni.

Rekruttering av arbeidskraft var hovudtema når Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterte til seminar om innovasjon og innovasjonssystem i Sogn og Fjordane i samarbeid med VRI Møre og Romsdal.

I prosjektet VRI 2011-13 « Innovasjon i rurale områder – vilkår og barrierar» er vi opptekne av korleis vi legg til rette for innovasjon for å få best mulig utvikling i fylket.

Her er presentasjonane frå seminaret:

Velkomen og kort om prosjektet ved Øyvind Heimset Larsen og Jon Gunnar Nesse

Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane?
Torbjørn Årethun og Jon Gunnar Nesse om funn i VRI SFj

Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft? Finn Ove Båtevik frå Møreforsking/Høgskulen i Volda om funn i VRI Møre