Program og foredrag - Forsikringsnæringens skadestatistikk

Seminar arrangert av Finans Norge i samarbeid med Vestlandsforsking

09.00-09.15 Velkommen ved Idar Kreutzer, administrerende direktør for Finans Norge
09.15-10.40  
Presentasjon av relevante internasjonale og norske erfaringer
10.40-11.00 Presentasjon av innholdet i den nye Stortingsmeldingen om klimatilpasning som er særlig relevant for spørsmålet om kommunenes håndtering av konsekvenser av ekstremværhendelser, ved Marianne Karlsen fra Miljøverndepartementet
11.00-11.15 Pause - frukt
11.15-12.15 Hva trenger vi av nye data?
12.15-13.15 Lunch
13.15-15.00 Rundebordsdiskusjon
Spørsmål til alle i salen:
  • Avklare hvilke forventninger kommunale og statlige myndigheter har til det å få tilgang til forsikringsnæringens skadestatistikk?
  • Hvordan lage gode prosesser som kan sikre at tilgang til forsikringsnæringens skadestatistikk vil styrke kommunenes arbeid med å forebygge klimarelatert skader gjennom drift, vedlikehold, arealplanlegging og risiko- og sårbarhetsarbeid (ROS)?
15.00-15.15 Presentasjon av opplegget for hvordan prøve ut det å ta i bruk forsikringsnæringens skadestatistikk i et antall pilotkommuner, ved Carlo Aall, Vestlandsforsking
15.15-15.30 Kommentarer fra salen - avslutning og oppsummering