Mobilisering for vern på lokale premiss

I ein kronikk i Sogn Avis skriv forskar Eivind Brendehaug at midlar til utviklingstiltak i verneområde er avgjerande for å skape vern på lokale premiss.

Kronikken er basert på doktoravhandlinga med tittel: Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde.

Kronikk i Sogn Avis, 18.12.2013

Kort samandrag av avhandlinga

Heile avhandlinga finn du her: Mobilitet, makt og endring