Kronikk: Bitcoin - Internettpengar fødde av mistillit

Bitcoin er nettpengar ingen veit kor kom ifrå. Dei oppstod ut frå mistillit til det internasjonale pengesystemet i kjølvatnet av finanskrisa.

I ein kronikk nettavisa til Bergens Tidense skriv forskar Svein Ølnes om dette fenomenet.

Her er heile kronikken: Bitcoin - Internettpengar fødde av mistillit