Bygdeforskningsdagane 2013 - Innlegg på konferansen

Tema for konferansen i år var "Ny mobilitet i bygdene". Fire forskarar frå Vestlandsforsking hadde presentasjonar på konferansen i Trondheim 4. - 5. november.

Ragnar Brevik hadde innlegg under sesjonen "Invasjon eller innovasjon - hva skjer i utmarka?" medan Eivind Brendehaug, Agnes B. Engeset og Kristine Skarbø hadde innlegg under sesjonen "Ny næringsutvikling - fortsatt aktuelt?"

Presentasjonane kan de sjå her:

Ragnar Brevik: Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Eivind Brendehaug: Vilkår for endring og nyskaping

Kristine Skarbø: "Heile Noregs fruktfat": satsing og suksess med frukt og bær i Sogn og Fjordane

 

Meir om konferansen: http://www.bygdeforskning.no/nyheter/bygdeforskningsdagen-2013